Karl XI - Enighet mellan konungen och ständerna vid 1682-års riksdag

9 950 kr

Karl XI - Enighet mellan konungen och ständerna vid 1682-års riksdag
Ett charmigt exemplar som följt sin ägare genom seklarna och sannolikt uppvisats med stolthet för beundrande blickar, men även fått några mindre tjuvnyp i kanterna. En sällsynt medalj som förekommer präglad i tre olika metaller: Silver, brons och tenn. I silver fanns ett exemplar som ingick i greve Bondes samling och i brons har jag kännedom om totalt tre exemplar, varav ett ingick i Cronas samling som såldes i Amsterdam 1937. Osignerad. Kvalitet 1/1+, förgyllt brons, 55.02g, 53mm. Hildebrand 96, Stenström 47.


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "CAROLUS XI, D G REX SUECI" som översatt lyder: "Karl XI, med Guds nåde Sveriges konung".


FRÅNSIDA
En stor kungliga krona vilar på fyra kolonner omsluten av en kedja som den fasthåller samt sinnebilderna för de fyra stånden (Konungen håller fast grepp om de fyra stånden). 1) Svärd, sköld och lagerkvist, 2)En bok, 3) En merkuristav, 4) Sädeskärve och en lie. Längst ned i avskärningen årtalet: MDCLXXXII die 7 Octob. I omskriften texdten: "NEXV VNO IVNGIMVR OMNES" som översatt lyder: "Vi är alla förenade genom ett enda band".