Karl XI - Enighet mellan konungen och ständerna vid 1682-års rikstad av Arvid Karlsteen - EXTREMT SÄLLSYNT RRR

19 900 kr

Karl XI - Enighet mellan konungen och ständerna vid 1682-års rikstad - EXTREMT SÄLLSYNT RRR
Ett tilltalande exemplar med glans, mindre märken och en kantskada. En mycket sällsynt medalj som förekommer präglad i tre olika metaller: Silver, brons och tenn. Det här utbjudna exemplaret i tenn är mig veterligen det enda exemplaret som bjudits ut i modern tid. I silver fanns ett exemplar som ingick i friherre Bondes samling och i brons har jag kännedom om totalt tre exemplar, varav ett ingick i Cronas samling som såldes i Amsterdam 1937. Osignerad. Kvalitet god 1+, tenn, 52.89g, 53.30mm. Hildebrand 96, Stenström 47.


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "CAROLUS XI, D G REX SUECI" som översatt lyder: "Karl XI, med Guds nåde Sveriges konung".


FRÅNSIDA
En stor kungliga krona vilar på fyra kolonner omsluten av en kedja som den fasthåller samt sinnebilderna för de fyra stånden (Konungen håller fast grepp om de fyra stånden). 1) Svärd, sköld och lagerkvist, 2)En bok, 3) En merkuristav, 4) Sädeskärve och en lie. Längst ned i avskärningen årtalet: MDCLXXXII die 7 Octob. I omskriften texdten: "NEXV VNO IVNGIMVR OMNES" som översatt lyder: "Vi är alla förenade genom ett enda band".