Karl XI - Enighet mellan konungen och ständerna vid 1682-års rikstad - MYCKET SÄLLSYNT - RR - Ex. Crona 1937

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Karl XI - Enighet mellan konungen och ständerna vid 1682-års rikstad - MYCKET SÄLLSYNT - RR
Ett vackert exemplar med fullt bevarad präglingsglans och endast obetydligt kabinettsslitage på de högsta partierna . En mycket sällsynt medalj som förekommer präglad i tre olika metaller: Silver, brons och tenn. Det här utbjudna exemplaret i brons ingick i storsamlaren Sune Eberhard Cronas omfattande medaljsamling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 370. I brons har jag kännedom om totalt tre exemplar inklusive det här utbjudna. Osignerad. Kvalitet god 01, brons, 51g, 52mm. Hildebrand 96, Stenström 47.


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "CAROLUS XI, D G REX SUECI" som översatt lyder: "Karl XI, med Guds nåde Sveriges konung".


FRÅNSIDA
En stor kungliga krona vilar på fyra kolonner omsluten av en kedja som den fasthåller samt sinnebilderna för de fyra stånden (Konungen håller fast grepp om de fyra stånden). 1) Svärd, sköld och lagerkvist, 2)En bok, 3) En merkuristav, 4) Sädeskärve och en lie. Längst ned i avskärningen årtalet: MDCLXXXII die 7 Octob. I omskriften texdten: "NEXV VNO IVNGIMVR OMNES" som översatt lyder: "Vi är alla förenade genom ett enda band".