Karl XI - Freden i Breda den 31 juli 1667 av Jurian Georg Pool

37 500 kr

 

Sverige bemedlar den fred, som slöts mellan Nederländerna, England, Frankrike och Danmark i Breda den 31 juli 1667 av Jurian Georg Pool (Amsterdam)
En vacker och historiskt signifikant silvermedalj med spännande motivval som påtagligt förmedlar en inblick i 1600-talets värld. Silver,  31g, 52mm, Hildebrand 19, Kvalitet 1+/01


Åtsida
Neptunus stående på sin fyrspända, lagerprydda vagn, lyfter sin treudd som signal för de i fonden synliga flottorna att sluta striden. I omskriften: "SIC CVNCTUS PELAGI CECIDIT FRAGOR" som översatt lyder: "Så föll havets vågor till ro".


Frånsida
Två änglar svävar över staden Breda hållande Englands, Frankrikes, Sveriges, Danmarks och Nederländernas vapensköldar. I omskriften: "NULLA SALUS BELLO, PACEM TE POSCIMUS OMNES"  och i avskärningen: "BREDA / Den 7 sept•1667 / G . POOL". Texten i omskriften översatt lyder: ""Ingen frälsning finns i krig, vi alla söker fred från dig."


 

Bakgrund
Freden i Breda, eller Bredafördraget undertecknades i den holländska staden Breda, den 31 juli 1667. Den bestod av tre separata fördrag mellan England och var och en av dess motståndare i det andra anglo-holländska kriget: Nederländska republiken, Frankrike, och Danmark–Norge. Det inkluderade också ett separat anglo-nederländskt kommersiellt avtal.

Förhandlingar hade pågått sedan slutet av 1666 men gick långsamt, eftersom båda sidor försökte förbättra sina positioner. Detta ändrades efter den franska invasionen av de spanska Nederländerna i slutet av maj, som holländarna såg som ett allvarligare hot. Krigströttheten i England ökade av juniraiden på Medway. Båda faktorerna ledde till en snabb överenskommelse.

Före 1667 hade det anglo-holländska förhållandet dominerats av kommersiella konflikter, som fördraget inte avslutade helt. Spänningarna minskade dock markant och banade väg för 1668 års trippelallians mellan den holländska republiken, England och Sverige. Med den korta anomalien från det tredje anglo-holländska kriget 1672 till 1674, markerade fördraget början på en allians mellan engelsmän och holländare som skulle vara i ett sekel.

 Sveriges roll som medlare i fredsförhandlingarna i Breda 1667 var av avgörande betydelse. Genom att använda svenska diplomater som en kompromiss mellan rivaliserande parter, erhöll Sverige både prestige och möjlighet att bygga värdefulla relationer. Dess diplomatiska insatser bevisade landets skicklighet och inflytande, och cementerade Sveriges plats som en framstående aktör i den globala politiken.