Karl XI - Konungens kröning i Uppsala domkyrka den 28 september 1675 - OCIRKULERAT TOPPEXEMPLAR

24 500 kr

Karl XI - Konungens kröning i Uppsala domkyrka den 28 september 1675 - OCIRKULERAT TOPPEXEMPLAR
Ett otroligt läckert exemplar, ocirkulerat med endast obetydligt kabinettslitage på de högsta topparna. Silver, 12.6g, 31mm, kvalitet 01/0. Hildebrand 45. Karsten Kold 14. Detta exemplar ingick i den omfattande specialsamlingen Eberhard Crona (nr 344) som såldes i Amsterdam 1937. Ett tillfälle att förvärva ett toppexemplar och dessutom med fin proviniens.


ÅTSIDA
Konungens högervända bild samt omskriften: "CAROLVS XI, REX SVECIAE", under bilden gravörens namn "Meijb:fec" där fec är förkortning av latinets fecit som betyder "han gjorde det".


FRÅNSIDA
Konungen knöböjande i full kröningsskrud och erhåller kronan, blir krönt av, gud själv som sträcker ut sin gudomliga hand med kronan ur det himmelska molnet sam tomskriften: "QVEM DAT SERVABIT HONOREM" som översatt lyder: "Han (Gud) skall skydda den utmärkelse han skänker"