Karl XI med sin drottning Ulrika Eleonora d:ä - 1690 - 5 kända exemplar i privat ägo - Präglad i 4 Riksdalers vikt av Arvid Karlsteen

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Karl XI med sin drottning Ulrika Eleonora d:ä - 1690 - 5 kända exemplar i privat ägo - Präglad i 4 Riksdalers vikt
En mycket pampig skådepenning avbildande Sveriges konung och hans drottning Ulrika Eleonora. Medaljen var sannolikt avsedd att utdelas som minnespenning till prominenta gäster vid det kungliga hovet. Medaljen har inget egentligt cirkulationsslitage utan här är det mer frågan om så kallad "hantering", dvs medaljen har förevisats för vänner, legat framme på ett kabinett för beundran där kungliga vänner och bekanta har hanterat medaljen, ibland mer eller mindre ovarsamt och genom denna mångåriga hantering har medaljen fått märken (sk hanteringsmärken), men även avtorkning och kärleksfullt tummande har avsatt viss nötning på de höga partierna. Praktmedaljer av det här slaget har givetvis aldrig cirkulerat i egentlig bemärkelse, utan de märken och nötning som återfinns är från hantering och stolt uppvisande för vänner och bekanta. Medaljen är präglad i hög vacker relief, en teknik som satte medaljpressen på prov. Runt porträtt och bokstäver och i fälten återfinns delvis den sammetsglänsande präglingsglansen. Det här utbjudna exemplaret är ett av fem, av mig kända exemplar i privat ägo. Utöver det här utbjudna exemplaret har denna pompösa typmedalj, präglad i 4 riksdalers vikt ingått även i klassiska medaljsamlingar som friherre Bondes och Sune Eberhard Cronas omfattande medaljsamlingar. Ett tillfälle för dig som söker läckra, sällsynta och betydelsefulla numismatiska objekt. Kvalitet ca 1+/01, 113.02g, 63mm, Hildebrand 144, Stenström 26. RRR


Åtsida
Konungens högervända bröstbild bärande harnesk draperad av mantel samt omskriften: "CAROLVS XI, DEI GRATIA SVEC, GOTH, VANDAL REX" som översatt betyder: "Karl XI, med Guds nåde Sveriges, göters och venders konung". I harneskärmen graverens namn "AKarlsten"


Frånsida
Drottningens lagerkransade högervända bröstbild med pärlor i nackhåret. Mantel draperad över axlar och bröst, runt halsen hänger ett halsband med stor pärla nedhängande mellan de framskjutande brösten. I omskriften: "VLRICA ELEONORA, DEI GRATIA REGINA SVECIAE", som översatt betyder: "Ulrika Eleonora, med Guds nåde Sveriges drottning".  Under bilden gravörens namn "AKarlsten".