Karl XI - SIlvermedalj 1683 av Arvid Karlsteen till minne av sonen Gustav födelse - EXTREMT SÄLLSYNT - RRR

29 500 kr

Karl XI - SIlvermedalj 1683 av Arvid Karlsteen till minne av sonen Gustav födelse - EXTREMT SÄLLSYNT - RRR
En synnerligen sällynt medalj graverad av Arvid Karlsteen 1683 till minne av kungaparet Karl XI och Ulrika Eleonora d:ä son Gustavs födelse. En stor pampig silvermedalj, 50.81g, 54.26mm, Hildebrand 1:434:100, Mindre märken av hantering, kvalitet 1+. Vi har endast kännedom om tre exemplar i privat ägo, inklusivet det här erbjudna.


ÅTSIDA
Solen strålar ner över det nyfödda barnet Gustav som ligger naket med en uträckt hand, I omskriften ovanför: "A CAROLO ET VLRICA GVSTAVUS" och på två rader under: "NATVS STOCKHOLMIAE Die 4 IUNII 1683". Hela den latinska texten översatt lyder = Gustav, född av Karl och Ulrika - Född i Stockholm den 4 juni 1683.


FRÅNSIDA
En uträckt hand ur skyn håller om en stav där en slingerväxt lindar sig, staven står stadigt på riksgloben med tre kronor avbildade. På staven står "GVDS STAV". I omskriften: "HINC DECVS ET ROBVR" som översatt lyder=Härav ära och styrka.