Karl XI - Slaget och segern vid Lund den 4 december 1676 - KABINETTSEXEMPLAR - Officerspenning i 2 Riksdalers vikt av Breuer

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Medaljen är redan såld

Karl XI - Slaget och segern vid Lund den 4 december 1676 - Förmodligen det bästa kända exemplaret i privat ägo!
Ett riktigt kabinettsexemplar helt utan slitage, med underbar regnbågsskimrande originalpatina och fullt bevarad präglingsglans med full lyster. Endast mindre hanteringsmärken och en gammal repa där originalpatinan lagt sig över som ett historiskt skimmer. Medaljen är en så kallad officerspenning slagen i 2 riksdalers vikt och har med största sannolikhet utdelads av konungen personligen till deltagande officerare och som en dussör och uppskattning på deras tapperhet i striden. Ett tillfälle att förvärva en medalj av största historiska signifikans och därtill i ett skick som är i det närmaste ouppnåeligt. Graverad av Johann Georg Breuer, Hildebrand 52, Silver, 56.09g, 55mm, kvalitet 01/0, PRAKTEXEMPLAR


ÅTSIDA
Konungens högervända byst bärande hjälm och strålkrona. I ärmavskärningen gravörens initial "B". I omskriften "CAROLus XI, Dei Gratia REX SVECiae" I översättning: "Karl XI, med Guds nåde svears konung"


FRÅNSIDA
Ett blottat svärd svävar horisontellt över den sk. Gordiska knuten som ligger ovanpå ett altare. Vid sidorna av knuten texten: "NODVS GORDI" I bakgrunden kan man se de stridande svenska och danska härarna, där den danska ses flyende från svenskarna. Överst ett strålande Jehova. I avskärningen datumet för slaget och segern: "SCANIA. IV. DEC. M.DC.LXXVI.".  I omksriften: FACILE RVMPITER". Hela den latinska texten översatt: "Den Gordiska knuten är lätt att hugga itu - Skåne den 4 december 1676"


Historisk bakgrund
Fältslaget vid Lund stod den 4 december 1676 i ett område norr om staden. Striden stod mellan den invaderande danska armén bestående av ungefär 13 000 soldater under Kristian V och den svenska armén bestående av ungefär 8 000 soldater under Karl XI. Det är ett av de blodigaste slag som stått på nordisk mark. Förlusterna var enorma, cirka 70 procent på båda sidorna, 9 000 danska soldater och 5 000 svenska.