Karl XI - Strumpebandsorden 1671 av Roettiers

9 950 kr

Medalj 1671, osignerad av  J. Roettiers utgiven till minne av utdelandet av Strumbebandsordern och dess inskrivning i ordensmatrikeln den 29 maj 1671. När Sverige ingick i den så kallade Trippelalliansen med Frankrike, England och Nederländerna 1668, blev den då fortfarande underåriga Karl XI utnämnd till riddare av Strumpebandsordern av Charles II av England. Insignierna presenterades för den trettonårige konungen den 29 juli 1669 av den engelska ambassadören Carlisle. Tilltalande exemplar med fin lyster men med mindre märken på kanterna. Silver, 36.07g, 43,5mm, kvalitet 1+/01. Hildebrand 25.


ÅTSIDA
St. George till häst åt höger med sköld, stötande spjut i drake samt inskriften: ""CAROLVS • XI •  REX •  SVE •  EQ •  NOB •  ORD •  PERISC •  INAVG / 29 •  MAII •  1671 •" som i översättning blir=Karl XI, Sveriges konung, högtidligen invigd till riddare av strumpebandsorden den 29 maj 1671.


FRÅNSIDA
Karl XI:s och Charles II:s krönta monogram samt inskriften: ""CONCORDIA •  REGVM •  SALVS •  POPVLORVM • / HONI • SOIT - QVI  • MAL - Y • PENSE" som i översättning blir=Konungars endräkt, folkens välfärd - Må den vara som tänker illa därom.


Medaille 1671, unsigniert, von J. Roettiers, auf die Verleihung des englischen Hosenbandordens durch König Charles II. an den dreizehnjährigen schwedischen König Karl XI. am 29. Juli 1669 und die Einschreibung in die Ordensmatrikel am 29. Mai 1671. St. Georg reitet r. und tötet den Drachen mit der Lanze. // Die gekrönten doppelten Monogramme des englischen und des schwedischen Königs (jeweils C), durch das Band des Hosenbandordens verbunden, umher Ordenskette.  Als Schweden im Januar 1668 mit England und den Niederlanden die sogenannte Tripelallianz gegen den französischen Sonnenkönig einging, wurde der noch minderjährige schwedische König Karl XI. vom englischen König Charles II zum Ritter des Hosenbandordens ernannt. Die Insignien wurden dem Dreizehnjährigen am 29. Juli 1669 vom englischen Botschafter Carlisle überreicht.


Medal 1671, unsigned, by J. Roettiers, on the award of the English Order of the Garter by King Charles II to the thirteen-year-old Swedish King Karl XI. on July 29, 1669 and the enrollment in the Order on May 29, 1671. St. George riding right holding shield and killing the dragon with the lance. // The crowned double monograms of the English and the Swedish King (each C), connected by the band of the Order of the Garter, surrounded by the the chain of the order. When Sweden entered into the so-called Triple Alliance with the French Sun King in January 1668 with England and the Netherlands, the still underage Swedish king Karl XI was appointed Knight of the Garter Order by King Charles II of England. The insignia were presented to the thirteen-year-old king on July 29, 1669 by the English Ambassador Carlisle.