Karl XI - Sveriges inre välstånd - 1680-talet, signatur E.F. - SÄLLSYNT

12 500 kr

Karl XI - Sveriges inre välstånd - 1680-talet, signatur E.F. - SÄLLSYNT
En sällsynt medalj, i underbart hög relief, troligen graverad i Stettin under sista årtiondet av konungens levnad, 1680-1690-talen. Silver, 31.8g, 42mm, Hildebrand 1:440:113, fälten bearbetede. Ex. samling Crona 1937:383, 14.30:-. Kvalitet god 1+.


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "CAROLUS XI, Dei Gratia REX SUECIAE", som översatt lyder=Karl XI, med Guds nåde Sveriges konung. Nederst gravörens initialer E.F.


FRÅNSIDA
Ett stående krönt lejon med svärd och olivkvist ovanpå jordgloben samt inskriften ovanpå: "UTRUM LUBET", som översätts till = (Välj) vilketdera du vill.