Karl XI tillträder regeringen den 18 december 1672 av Arvid Karlsteen? - Ex. Bonde - RRR

15 000 kr

Karl XI tillträder regeringen den 18 december 1672 av Arvid Karlsteen?
En synnerligen sällsynt medalj som inkommit till mig efter jag genomför min inventering och har tidigare ingått i friherre Bondes samling. Detta exemplar ingick i en stor ospecificerad lot (881) på auktion nr 6, 2010, där det förövrig har ingått andra extrema sällsynheter. Denna medalj har sålunda undgått mitt inventerande öga och är som sådan extremt sällsynt och för närvarande den enda jag noterat, den finns tex inte medtagen i min bok, Sveriges Kungliga medaljer, men har nu fått tilläggsnumret SKM 44b, Hildebrand 34. Bronserat bly, 25.7g, 43mm, kvalitet 1+/01. RRR


Åtsida
Konungens högervända bröstbild. I omskriften: "CAROL:XI•D:G SVE GOT WAND REX"


Frånsida
Konungens krönta spegelmonogram. I omskriften: "SVSCEPTO IMPERIO" och nederst årtalet för tillträdet: "1672". Den latinska texten översätts till: "Sedan han tillträtt regeringen"