Karl XI & Ulrika Eleonora - 1690 - EXTREMT SÄLLSYNT - 4 kända exemplar i privat ägo - RRR av Arvid Karlsteen

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Konung Karl XI med sin drottning Ulrika Eleonora d:ä - 1690 - 4 kända exemplar i privat ägo - Präglad i 4 Riksdalers vikt
En mycket pampig skådepenning avbildande Sveriges konung och drottning tänkt att utdelas som minnespenning till prominenta gäster vid det kungliga hovet. Det här utbjudna exemplaret har ingått i en av Sveriges största medaljsamlingar, nämligen greve Bonde på Ericsbergs slott, och är ett av fyra kända i privat ägo. Vi har alltså bara kännedom om ytterligare tre exemplar, varav ett ingick i Sune Eberhard Cronas samling som såldes i Amsterdam 1937. Detta är sålunda ett tillfälle för dig som söker läckra, sällsynta och betydelsefulla numismatiska objekt. Det här utbjudna exemplaret är dessutom det bästa av de kända exemplaren. Medaljen har inget egentligt cirkulationsslitage utan här är det mer frågan om så kallad "hantering", dvs medaljen har förevisats för vänner, legat framme på ett kabinett för beundran och kungliga vänner och bekanta har hanterat medaljen, ibland mer eller mindre ovarsamt och genom denna mångåriga hantering har medaljen fått märken (sk hanteringsmärken), och den har sannolikt tappats några gånger och därmed fått någon liten nick på kanten. Medaljen är präglad i hög vacker relief, en teknik som satte medaljpressen på prov. Runt porträtt och bokstäver och i större delen av fälten återfinns "beviset" på cirkulationsgraden då den sammetsglänsande präglingsglansen till största delen är intakt. Kvalitet 1+/01, 104.74g, 63mm, Hildebrand 144, Stenström 26. RRR


Åtsida
Konungens högervända bröstbild bärande harnesk draperad av mantel samt omskriften: "CAROLVS XI, DEI GRATIA SVEC, GOTH, VANDAL REX" som översatt betyder: "Karl XI, med Guds nåde Sveriges, göters och venders konung". I harneskärmen graverens namn "AKarlsten"


Frånsida
Drottningens lagerkransade högervända bröstbild med pärlor i nackhåret. Mantel draperad över axlar och bröst, runt halsen hänger ett halsband med stor pärla nedhängande mellan de framskjutande brösten. I omskriften: "VLRICA ELEONORA, DEI GRATIA REGINA SVECIAE", som översatt betyder: "Ulrika Eleonora, med Guds nåde Sveriges drottning".  Under bilden gravörens namn "AKarlsten".