Karl XII - 2 daler SM 1710. Värdehöjd 1718 från 2 till 3 daler - Ett extremt sällsynt plåtmynt - RRR - 3 kända i privat ägo

150 000 kr

Karl XII - 2 daler SM 1710. Värdehöjd 1718 från 2 till 3 daler - Ett extremt sällsynt plåtmynt - RRR - 3 kända i privat ägo

Enligt Bertel Tingströms publicerade inventering (Platemoney från 1986) existerar totalt 7 exemplar i privata och offentliga samlingar, men från nyligen upptäckta privata anteckningar efterlämnade av Bertel Tingströms inventering framgår att endast 3 av dessa 7 finns i privata samlingar. Detta är ett plåtmynt som normalt ligger långt utanför samlarens möjligheter att förvärva. År 2015 sålde Stacks i USA ett exemplar av den motsvarande värdeförhöjda plåten från 1711, (vilken enligt Tingström är registrerad med 13 exemplar i privata och offentliga samlingar), detta "betydligt vanligare" plåtmynt såldes då för 9.500 USD plus provision i kvalitet VF. Slutpriset motsvarar idag en bra bit över 100.000:-. Det här utbjudna exemplaret har fina stämplar i motsvarande kvalitet 1+/01, dock har denna sällsynthet uppenbara tecken på att komma från skeppsvraket Nicobar, då delar av ytan visar tydliga tecken på saltvattnets framfart och efterlämnat sina karakteristiska tecknen på korrossion av att ha legat i packlårar på havets botten sedan 1700-talets slut. Ett historiskt intressant objekt i flera avseenden. Kvalitet  1+/01, RRR, 2056 g