Karl XII - 4 Mark 1700 - Året för den stora segern i slaget vid Narva den 20 november

6 500 kr

Karl XII - 4 Mark 1700 - Året för den stora segern i slaget vid Narva den 20 november
Kvalitet 1/1+, rengjord, 20.77g, SMB 22