Karl XII - 4 Mark 1701 - Ett underbart tekniskt ocirkulerat exemplar med full lyster och bottenstriering bevarad

35 000 kr

Karl XII - 4 Mark 1701
Ett underbart tekniskt ocirkulerat exemplar med full lyster och bottenstriering bevarad, kvalitet 01/0, obetrydligt kantexemplar, 20.73g, 36mm, SMB 23