Karl XII - Belägringen av Fredriksstens fästning i Norge och konungens död 1718 av Wermuth - EXTREMT SÄLLSYNT - RRR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Konungen Karl XII:s död under belägringen av Fredriksstens fästning vid Fredrikshall i Norge den 30 november 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 februari 1719
På det höga berget ovanför Fredrikshall ligga tre skilda fästen, Gyldenlöwe, som svenskarna redan hade intagit, Fredrikssten och Overbjerg. Konungen låg på knä på ett uppkastadt bröstvärn, med huvudet och armarna över dess kant, betraktande sina arbetare i löpgravarna framför Fredrikssten, då han träffades av en kula som gick tvärt genom huvudet. Allt sedan Karl XII:s död har det spekulerats i om han mördades av sina egna eller om det var en fientlig norsk kula som träffade konungens huvud. Efter Karl XII:s död bröt den svenska armen upp och återvände med det kungliga liket till Sverige Två hundra man av konungens livgarde kommenderades att bära liket till Uddevalla, där det balsamerades. Härifrån gick sorgetåget den 7 janyuari 1719 och ankom den 27 till Carlberg. Den 26 februari förrättades jordfästningen i Riddarholmskyrkan i Stockholm av ärkebiskop Mathias Steuchius. Sveriges stormaktstid var nu slut och statskassan tömd i och med den sista krigarkonungens död.


Om medaljen och dess sällsynthet - Ex Thomas Lautz - RRR
En historisk synnerligen intressant medalj som sätter punkt för Sveriges stormaktsvälde. Ett ocirkulerat mycket vackert exemplar med fullt bevarad och vackert skimrande präglingsglans, endast med helt obetydliga märken av hantering och helt lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast ett enda exemplar i silver noterats. Detta silverexemplar ingick i greve Bondes samling och såldes av Künker och Nordlind i Osnabrück 2008 på auktion 145 med objektsnummer 7599. Kvalitet 1+/01 och klubbades då för 700 Euro exklusive köparprovision. Utöver detta exemplar saknades medaljen helt i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel och även i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Det här utbjudna bronsexemplar är sålunda det enda av mig kända i den privata marknaden, enligt ovanstånde statistiska källor. Medaljen torde sålunda vara extremt sällsynt. Proveniens Ex Thomas Lautz.  Graverad av Christian Wermuth. Brons. Kvalitet god 01+, RRR, 23.65g, 35mm, Hildebrand 206.


Åtsida
Konungen i sin vanliga drägt, med höjt svärd i handen, rider på en häst i kort galopp. Under hästen gravörens initialer: "C.W.". I omskriften: "CAROLXII. D. G. REX SVECIAE. PRINCEPS. HEROS. CHRISTIANVS", som översatt lyder: "Karl XII, med Guds nåde Sveriges konung, furste, kristen hjälte".


Frånsida
Text på 13 rader: "ARA. DEVS. VIRTVS. PAX. SPES. MIRACVLA. STRAGES. TERRARVM. TERROR. GLORIA. VITA (.A XVII. IVN.) FVIT. PVLTAVA ME QVASSIT. FATO ARRIDENTE RESVRGENS INDIGNO HEV! CASV NVNC MISERE PEREO. (.XI. DEC.) FRIDERICHS--HALLAE." som översatt lyder: "Altaret, Gud, tapperheten, freden, hoppet, underverken, blodbaden, ländernas skräck, äran var mitt liv (från 17 juni). Poltava skakade mig. Då jag nu åter reser mig, med ödet leende mot mig, ack, då går jag ömkligen under (den 11 december) vid Fredrikshald".