Karl XII - Efter den förkrossande segern vid Fraustadt den 13 februari 1706 tvingades Sachsarna till fred i Altranstädt de 14 september 1706

5 950 kr

Karl XII - Efter den förkrossande segern vid Fraustadt den 13 februari 1706 tvingades Sachsarna till fred i Altranstädt de 14 september 1706
Slaget anses vara en av den svenska militärhistoriens största segrar, och Rehnskiölds taktik i slaget har jämförts med den som Hannibal använde under slaget vid Cannae. I februari 1706 skickade Sachsen en armé på 20 000 soldater under fältmarskalk Schulenburgs befäl mot Rehnskiölds armékår, i syfte att besegra den och senare förena sig med de ryska trupperna vid Grodno. Rehnskiöld genomförde en skenmanöver i syfte att lura Schulenburg till en mer fördelaktig terräng för sitt kavalleri. Den 13 februari möttes arméerna utanför Fraustadt, där det svenska kavalleriet jagade bort det sachsiska kavalleriet och i samarbete med de svenska fotsoldaterna lyckades Rehnskiöld genomföra en dubbel omfattning, vilket fullständigt krossade Schulenburgs armé. Tre fjärdedelar av armén stupade eller tillfångatogs efter slaget, medan de svenska förlusterna uppskattades till runt 1 400 soldater. 


Med hotet från August II avvärjt kunde Karl XII jaga bort de ryska trupperna vid Grodno, och i september tågade han in i Sachsen och tvingade August att sluta fred med Sverige i Altranstädt i Sachsen den 14 september 1706 mellan Sverige och Polen å ena sidan och Sachsen å den andra. Genom freden tvingades kung August den starke att avsäga sig den polska kronan, erkänna Stanislaus som kung i Polen, skilja sig från ryska förbundet och utlämna Johann Patkul.


En historiskt signifikant medalj med vacker originalpatina med underliggande blå, guldskimrande präglingsglans. Silver, kvalitet god 1+, 7.63g, 26 mm, Hildebrand 97


Åtsida
Konungens högervända bild, i omskriften: "CAROL. XII. R. SVEC. PACIFICATOR."  I avskärningen: "MDCCVI." Hela texten översatt lyder: "Karl XII, Sveriges konung, fredsstiftaren 1706"


Frånsida
"SAXONIAE. SARMATIAE. FELICITAS." Det sista ordet är tecknat tvärs över fältet mellan den Polska och den Sachsiska vapenskölden, båda ovala, ornamenterade, båda vilande på två palmqvistar. Texten översatt lyder: "Sachsens och Sarmatiens lycka."