Karl XII - En förbundshär av svenska och tyska trupper, anförd av den svenska generalguvernören i Bremen greve Nils Gyllenstierna, besätter Hamburg för att stilla ett där utbrutet uppror 1708

15 000 kr

Karl XII - En förbundshär av svenska och tyska trupper, anförd av den svenska generalguvernören i Bremen greve Nils Gyllenstierna, besätter Hamburg för att stilla ett där utbrutet uppror 1708. Silver, 10.88g, 31.2mm, Hildebrand 133, kvalitet 1+/01, RR


Åtsida
Solen strålar på moln, ur vilka blixtar skjuta över Hamburg. I förgrunden på Elben ligger fartyg och båtar. I omskriften: "PULCRIOR IN NUBILO" och i avskärningen stadens namn: "HAMBURG".


Frånsida
Överst Tyska riksörnen, därunder, hänger på ett band, fyra ovala sköldar innehållande Sveriges och de tre övriga förbundsmakternas vapen. Text längs kanten och nedtill: "PRO LIBERTATE ET IUSTITIA / D•31 MAY 1708•"