Karl XII - Freden i Ryswik 1697 av Regnier Arondeaux - PRAKTEXEMPLAR - Ex. Hirsch mynthandel 1966

49 500 kr

Ett underbart praktexemplar - som taget direkt ur stampen - Ex. Hirsch mynthandel 1966 (225 kr)
Konungen uppträder som medlare vid den mellan Frankrike och dess fiender i Ryswik i Holland avslutade freden den 20 september och den 30 oktober 1697 av Regnier Arondeaux. Silver 44.5g, 49mm, Hildebrand 14, kvalitet 01/0+, sällsynt i denna extrema kvalitet.


Åtsida

Fredsunderhandlarna framträder och stänger dörrarna till Janus tempel, i förgrunden en antik tripod med brinnande offerlåga och på kanten av nedersta trappsteget gravörens namn: "ARONDEAUX F." Överst: "CÆSA FIRMABANT FOEDERA PORCA.". På templets vägg: "IANO SACR."


Frånsida
Slottet Ryswik med dess trädgård omgivet av 14 vapensköldar. I centrum texten: RYSVVYK GUILELMI III D.G. / M.BRITAN. ETC.R.PALAT. /  MDCXCVII /". Ovanför vapensköldarna: "KEYSER / SPANGIEN / BRANDENBVRG / PALTS / SAXEN / BEYEREN / ENGELAND / SVVEDEN / 7.PROVINTIE / S.NEDERLAN. / 'TRYCK / LOTHARINGEN / SAVOYEN / VRANCKRYK"