Karl XII - Freden i Ryswik 1697 - MYCKET SÄLLSYNT

7 950 kr

Karl XII - Freden i Ryswik 1697
Sveriges Konung uppträder som medlare vid den mellan Frankrike och dess fiender i Ryswik i Holland avslutade freden den 20 september och den 30 oktober 1697. Redan Konung Karl XI hade blivit antagen till fredsmedlare. Vid hans död överflyttades uppdraget på sonen. Frankrikes fred med England, Spanien och Holland slöts den 20 september, med Kejsaren och Tyska riket den 30 oktober 1697. 


En mycket sällsynt silvermedalj i charmigt cirkulerat skick, vilket vittnar om att den skattats högt av sin ägare och fömodligen medtagits på resor för uppvisande för kollegor. Osignerat arbete. Gammal, ej störande, liten repa på åtsidan. Kvalitet ca 1+, 14.63g, 32mm, Hildebrand 13. Slagen förmodligen i Tyskland.


Åtsida
Fredsgudinnan med en merkuriistav i handen, ligger på marken under ett olivträd. I omskriften: "NUNQUAM VIOLETUR AB ÆVO" och i avskärningen: "TRANQUILLITAS REDUX". Under texten en stjärna. Hela texten översatt lyder: "Må hon aldrig skändas av tiden. - Lugnet har återställts".


Frånsida
Fredsgudinnan och Merkurius, stående, bemöda sig att med en olivkvist ombinda det rämnade jordklotet, på vilket läses "EVROPA". I omskriften: " NE TOTA DEHISCAT." och i avskärningen: "PAX RYSWICK. CONCL. MEDIANT. SVECIA. .1697." Hela texten lyder översatt: "För att den inte skall spricka hel och hållen. - Fred slöts i Ryswik under förmedling av Sverige."