Karl XII - Freden i Ryswik 1697 - Mycket sällsynt och historiskt signifikant av Arvid Karlsteen

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Karl XII - Freden i Ryswik 1697
Sveriges Konung uppträder som medlare vid den mellan Frankrike och dess fiender i Ryswik i Holland avslutade freden den 20 september och den 30 oktober 1697. Redan Konung Karl XI hade blivit antagen till fredsmedlare. Vid hans död överflyttades uppdraget på sonen. Frankrikes fred med England, Spanien och Holland slöts den 20 september, med Kejsaren och Tyska riket den 30 oktober 1697. 


En mycket sällsynt silvermedalj i charmigt cirkulerat skick, vilket vittnar om att den skattats högt av sin ägare och fömodligen medtagits på resor för uppvisande för kollegor. Graverad av Arvid Karlsteen. Kvalitet ca 1+, 53.47g, 52mm, Hildebrand 75)(7, Stenström 125)(124. Medaljen är präglad med åtsidestamp av Hildebrand 75 och frånsidestamp av 7. Ex. J. Pedersen mynthandel "Majorens samling",


Åtsida
Karl XII:s högervända lagerkrönta manteldraperade bröstbild, utan peruk. Karlsteens monogram under bilden, samt omskriften: "CAROLVSXIIDGREXSVECIAE•", som översatt lyder: "Karl XII, med Guds nåde Sveriges konung".


Frånsida
Konungen stående som fredsmäklare i antik dräkt överlämnande olivkvist åt en kvinna bärande tornkrona (Europa) och vid sidan en liggande oxe samt omskriften: "AVSPICIVMIMPERIIFELICITASEVROPAE" och i avskärningen "PACEORBICHRISTIANOPARTARYSVVICI / A1697". hela texten lyder översatt: "Början av hans regering är Sveriges lycka - Sedan den kristna världen fått fred i Ryswik år 1697".