Karl XII - Freden i Traventhal 1700 - RR - troligtvis av Engelhardt

14 950 kr

Freden mellan konung Fredrik IV i Danmark och Hertig Fredik IV i Holstein, framtvingad av konung Karl XII av Sverige, avslutades i Traventhal den 18 augusti 1700
Detta år hade Danmark, Ryssland och Sachsen-Polen samtidigt förklarat Sverige krig, vilket skulle visa sig vara en stor missräkning. Karl XII:s karoliner gick snabbt till handling och försvarade Sverige genom att möta de anfallande fienderna i deras hemländer. Freden i Traventhal framtvingades genom förbundshärens antågande till Tönningens undsättning och konung Karls landstigning med svenska hären på Seland, återställde Hertigens av Holstein rättigheter. Danska konungen avgav därmed försäkran om att ej stödja Sveriges fiender. Danmark var sålunda den första av de attackerande staterna som fick böja knä inför Karl XII:s segerrika arme. Det svenska externa försvarskriget var framgångsrikt fram till det ödestigra slaget vid Poltava i juli 1709 mot Peter den store och hans ryska arme.


Om medaljen och dess sällsynthet - RR
Ett tilltalande exemplar med fin lyster, viss nötning och märken av hantering. En MYCKET SÄLLSYNT medalj som saknas i de flesta samlingar. Medaljen finns med randskrift (som denna) och utan randskrift.  Under de senaste 20 åren har jag endast noterat tre försäljningar, inklusive det här utbjudna, i den internationella databasen Coin Archives Pro (som omfattar de flesta större auktionsföretagens försäljningar). Medaljen saknades även i greve Bondes samling (Bonde hade ett exemplar utan randskrift HK 36a) och också i Sven Svenssons utbud som såldes av Hirsch Myntauktioner 1966 och 1970.  Jag har noterat ytterligare en försäljning, utöver det här utbjudna, nämligen Sune Eberhard Cronas exemplar som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937, objektsnummer 432. Observera att Cronas exemplar möjligtvis kan vara något av de tre första noterade, då Cronas exemplar ej var avbildat är det sålunda omöjligt att avgöra om det är frågan om totalt tre eller fyra exemplar. Medaljen torde sålunda vara MYCKET SÄLLSYNT  och RR. Troligtvis graverad av J. R. Engelhard, dock har jag från annan källa även sett attribuering till Wermuth. Silver. Kvalitet 1+/01, 18.66g, 36.94mm, Hildebrand 36.


Åtsida
Solen strålar mellan moln, ur vilka regn nedströmmar över ett segment af jordglobens norra del. I omskriften: "ORIENTES DISSIPAT UMBRAS", som översatt betyder: "Den skingrar de uppstigande molnen". Texten syftar givetvis på konungen själv.


Frånsidan
Guds namn, "jehova" på hebreiska i centrum omgivet av en strålkrans. Vid sidorna stjärnbilderna Stora och Lilla Björn. I omskriften: " SEPTEM IVNGIS TRINVNE TRIONES. " och i avskärningen: "PAX SEPTENT. CIϽIϽCC". Hela texten lyder i översättning: "Du treenige samlar jorden - Fred i Norden 1700".


Randskrift:
"+ PAX, PAX, TIBI, ET PAX ADIVTORIBVS TVIS. I. PARAL" som översatt betyder: "Frid, frid med dig, och frid med dina medhjälpare"