Karl XII går med sin här över Dünafloden och besegrar konung Augusts armé nära Riga den 9 juli 1701 av Bengt Richter - Ex. samling Crona 1937:444 - Extremt sällsynt toppexemplar

35 000 kr

Karl XII går med sin här över Dünafloden och besegrar konung Augusts armé nära Riga den 9 juli 1701
Ryssland, Danmark och Polen-Sachsen förklarar samtidigt Sverige krig år 1700 och Karl XII ställs plötsligt inför ett flerfrontskrig. Snabbt besegrar han danskarna och tvinger dem till fred, därefter förnedrar han den ryska armen i slaget vid Narva den 20 november 1700. Efter Narva-slaget gick den svenska armen i vinterkvarter i och omkring Lais slott i Livland. I början av 1701 anlände förstärkningar och tiden var mogen för att angripa konung  August och hans sachsiska trupper som även de blivit förstärkta med flera ryska regementen. Med 14.000 man (enligt andra källor 20.000 man) färjades armen på pråmar och fartyg över den breda Dünafloden några kilometer nedanför Riga. Överfarten skedde under konstan beskutning från fiendens batterier. Den sachsiska och den ryska armén som sammanlagt bestod av 29.000 man stod under det delade befälet under generalerna Steinau och Patkul samt hertigen av Kurland, blev fullkomligt slagen av svenskarna. Den svenska armen som vann rikt krigsbyte i form av vapen och proviant annekterade dessutom hela Livland och Kurland och områdena införlivades i det svenska stormaktsväldet.


Om medaljen och dess sällsynthet - Ex. Crona 1937:444 - RRR
En historiskt signifikant krigsmedalj, dessutom i ett mycket vackert tekniskt ocirkulerat bronsexemplar med full lyster, endast några obetydliga märken av hantering och endast lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren inte ett enda bronsexemplar noterats. Bronsexemplar saknades i friherre Bondes samling såväl som i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Det här utbjudan exemplaret ingick i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 444 (14.30kr). Ett andra exemplar som jag sålt tidigare, ingick i Thomas Lautz samling och var inköpt på Tijtens auktion 74:458 och är således det andra av mig kända i den privata marknaden, enligt ovanstånde statistiska källor. I Kungliga Myntkabinettetsrespektive Uppsala universitets myntkabinetts samlingar saknas även bronsexemplar. Graverad av Bengt Richter (Elev till Arvid Karlsteen). Kvalitet god 01, RRR, 72g, 61mm. Hildebrand 68a.


Åtsida
Karl XII:s högervända bröstbild iklädd harnesk med två korslagda palmkvistar på bröstet och lejonhuvud över armen. Under bilden gravörens namn: "Richter" och i omskriften: "CAROLVS. XII. D. G. REX. SVECIAE.", som översatt lyder: "Karl XII av guds nåde kung av Sverige"


Frånsida
Krigsgudinnan flyger över floden Düna med Sveriges trekrönta sköld i vänstra och ett spjut i högra handen. Hon jagar fienden från stranden där synliga uppförda batterier är uppförda från vilken moln av krutrök stiger upp. I förgrunden ligger en flodgud (Düna) på sin strömmande urna, av häpnad utsträckande händerna. Vid sidan ligga två kanoner på marken. I omskriften: "NEC. FLVMINA. NEC. HOSTES. MORANTVR" och i avskärningen: "SAXONES. IN. ADVERSA. DVNAE. RIPA. FVSI. M.DCC.I." På en liten sten gravörens initial: "R". Hela texten översatt lyder: "Varken floder eller fiender hejda (honom) -Sachsarna blev slagna på motsatta strande av Düna 1701".