Karl XII går med sin här över Dünafloden och besegrar konung Augusts armé nära Riga den 9 juli 1701 - Mycket sällsynt och vackert toppexemplar av Carl Gustaf Hartman

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Karl XII går med sin här över Dünafloden och besegrar konung Augusts armé nära Riga den 9 juli 1701
Ryssland, Danmark och Polen-Sachsen förklarar samtidigt Sverige krig år 1700 och Karl XII ställs plötsligt inför ett flerfrontskrig. Snabbt besegrar han danskarna och tvinger dem till fred, därefter förnedrar han den ryska armen i slaget vid Narva den 20 november 1700. Efter Narva-slaget gick den svenska armen i vinterkvarter i och omkring Lais slott i Livland. I början av 1701 anlände förstärkningar och tiden var mogen för att angripa konung  August och hans sachsiska trupper som även de blivit förstärkta med flera ryska regementen. Med 14.000 man (enligt andra källor 20.000 man) färjades armén på pråmar och fartyg över den breda Dünafloden några kilometer nedanför Riga. Överfarten skedde under konstan beskutning från fiendens batterier. Den sachsiska och den ryska armén som sammanlagt bestod av 29.000 man stod under det delade befälet under generalerna Steinau och Patkul samt hertigen av Kurland, blev fullkomligt slagen av svenskarna. Den svenska armen som vann rikt krigsbyte i form av vapen och proviant annekterade dessutom hela Livland och Kurland och områdena införlivades i det svenska stormaktsväldet.


En synnerligen vacker medalj med unik karaktär med porträttet 3/4 enface - Extremt sällsynt - RR
I min inventering har jag utöver det här utbjudna tennexemplaret endast noterat ytterligare ett exemplar i tenn, inget i silver eller brons. Samtliga kända präglade exemplar i Kungliga myntkabinettet och Uppsala universitets myntkabinett är även de präglade med sprucken åtsidestamp som det här utbjudna. Graverad av Carl Gustaf Hartman. Tenn, 68.92g, 58.1mm, kvalitet 01/0. Hildebrand 69. Endast obetydliga kontaktmärken och näsan sedvanligt lätt tilltryckt på nästippen.


Åtsida
Konungens högervända, harneskprydda bröstbild, huvudet framvänt, gravörens namn i harneskärmens avslutning "C•HARTMAN" /. I omskriften: "CAROLVS•XII•D• G•REX•SVECIÆ•"


Frånsida
Konungen stående framför en trofe av rustning och vapen uppstäld på stranden av Dünafloden, i avskärningen årtalet 1701. I omskriften: "GLORIA•NOVI•SAECVLI •" och i avskärningen: "DVNA•ET•SAXONIB: / SVPERATIS•D•9•IVLII• / A•I70I•"