Karl XII - Kalabaliken i Bender 1713 - MYCKET SÄLLSYNT - RR av Georg Wilhelm Vestner

19 900 kr

Karl XII - Kalabaliken i Bender 1713 - MYCKET SÄLLSYNT - RR
En historiskt signifikant och mycket sällsynt ovala medalj utgiven med anledning av "Kalabaliken i Bender (Turkiet) den 31 januari och 1 februari 1713. Medaljen har hanterats en del men är fortfarande i ett tilltalande skick med en del mindre märken av hantering. För dig som söker historiskt signifikanta och sällsynta medaljer från svensk stormaktstid är det med andra ord ett tillfälle! Tenn, 29.2g, 52x41, Hildebrand 167, kvalitet 1+. Graverad av Georg Wilhelm Vestner. 


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild iklädd rustning med mantel draperad, samt omskriften: "CAROLVS XII, SVECOR,GOTHOR, WANDALORVMQ REX" som översatt lyder: "Karl XII, svears, göters och venders konung". Under konungens bild gravörens initialer: "G.W.V."


FRÅNSIDA
Omskrift i tre rader på tyska som lyder: "1713 D 31 IAN ST V WURDE DAS KÖNIGL SUED HAUPT=QUARTIER, ZU WARNITZA BEY BENDER, IN DER TURCKEY, VON VIEL TAUSEND TURCKEN, TARTARN, LIKANERN, IANITSCHAARN U MULTUAN &c BELAGERT, U MIT 27 CANON=SCHUSSE BESCHOSSEN, UND TAGS DARAUF, DEN 1 FEBRUARII MIT FEUER UND STURM, EINGENOMMEN."

I centrum tre kronor och psalmtexten: " ICH FÜRCHTE MICH NICHT FÜR VIEL HUNDERT DAUSENDEN, DIE SICH UMHER WI=DER MICH LEGEN"

Hela den tyska texten översatt till svenska lyder: "1713, gamla stilen, belägrades det kungliga svenska huvudkvarteret i Warnitza vid Bender i Turkiet av många tusen turkar, tartarer, lipkaner, janitscharer och moldauer etc. samt beskjutet med 27 kanonskott, och dagen därpå, den 1 februari, intaget med eld och storm".

Psalmtexten: "Jag fruktar inte för skaror av många tusen, som lägra sig mot mig runt omkring."