Karl XII - Konungens död under belägringen av Fredriksstens fästning i Norge den 30 november 1718 av Hachten - EXTREMT SÄLLSYNT - RR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Karl XII - Konungens död under belägringen av Fredriksstens fästning i Norge den 30 november 1718 - EXTREMT SÄLLSYNT - RR
En synnerligen sällsynt medalj graverad av David Gerhard von Hachten i Hamburg. Utöver det här utbjudna exemplaret har jag endast kännedom om exemplaret som ingick i greve Bondes samling som såldes 2008, medaljen saknades sålundai bla Cronas samling Amsterdam 1937. Ett tillfälle att förvärva ett extremt sällsynt objekt av stor historisk signifikans från svensk stormaktstid, eller snarare det som beseglade slutet på det svenska stormaktsväldet. I och med Karl XII:s död förlorades de sista besittningarna och svensk stormaktstid var över. Ett tilltalande exemplar, silver, kvalitet 1+, Hildebrand 2009, 21.03g, 40mm. (Redan såld)


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild bärande rock med pälsfodrat uppslag, under armen gravörens namn: "v. Hachten". I omskriften: "CAROL XII, D G REX SVEC" som betyder: "Karl XII, med Guds nåde Sveriges konung".


FRÅNSIDA
En kvinna (Sverige) står sörjande vid fotänden av konungens likkista, i bakgrunden ett altare på vilken den kungliga kronan och spiran vilar. I förgrunden det svenska lejonet liggande med huvudet tryckt mot marken. Ovanför texten: "PREMOR ET EXTOLLOR" som översätts till "Jag tryckes ned av sorg". I avskärningen plats och datum: "FRIDRICHSHAL DEC XI MDCCXVIII". Medaljen har för ovanligheten försätts med en randskrift som lyder: "BELLICA MENS
PERSTAT PROSTRATO IN CORPORE VICTRIX" som översätts till: "Det krigiska hjärtat förblir segrande trots den till marken slagna kroppen"

KÖNIG KARL XII. (1697-1718) UND SEINE ZEIT
DER NIEDERGANG DER SCHWEDISCHENMILITÄRMACHT (1709-1718) UND DER TOD KARLS XII.
DER TOD DES SCHWEDISCHEN KÖNIGS KARL XII. VOR DER NORWEGISCHEN FESTUNG FREDERIKSTEN AM 30. NOVEMBER 1718

Silbermedaille 1718, von David Gerhard von Hachten, Hamburg, auf den Tod des schwedischen Königs Karl XII. vor der norwegischen Festung Frederiksten am 30. November 1718 (nach gregorianischem Kalender am 11. Dezember). Brustbild r. mit umgelegtem Mantel//Weibliche Figur (das personifizierte Schweden) trauert mit Taschentuch vor dem Sarg Karls XII., dahinter Altar mit den Regalien, davor liegt der schwedische Löwe mit gesenktem Kopf. Mit Randschrift: + BELLICA MENS PERSTAT PROSTRATO IN CORPORE VICTRIX (= "Der kriegerische Geist bleibt lebendig trotz des niedergeschlagenen Körpers").