Karl XII - Kungens vistelse och kalabaliken i Bender 1709-1711 av Vestner - Vackert ocirkulerat exemplar och mycket sällsynt i brons - RRR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Medaljen är redan såld

Karl XII vistades i Bender 1709–1713 med cirka 1500 soldater efter slaget vid Poltava och kapitulationen vid Perevolotjna år 1709. En liten del av konungens armé, inklusive Karl XII lyckades retirerade in i det Osmanska riket och där söka skydd fristad från den ryska fienden. Svenskarna tilläts slå sig ner i Bender på osmanskkontrollerat område i dagens Moldavien. Vistelsen avslutades med den så kallade kalabaliken i Bender i februari 1713, då turkarna anföll svenskarnas läger för att tvinga dem att ge sig av och tog Karl XII tillfånga och förde honom till Demotika utanför Adrianopel, där han kom att vistas till september 1714. Förlusten vid Poltava var början till slutet för det svenska stormaktsväldet, efter hemkomsten till Sverige förbereddes en sista större krigsansträngen där Norge skulle intagas. Dock slutade det norska krigsföretaget och belägringen av Fredriksstens fästning utanför Halden med konungens dödsskjutning den 30 november och en snöplig hemmars till Sverige med de danska trupperna hack i häl. I och med hans död kan även stormakten Sverige definitivt sägas ha gått i graven.Om medaljen och dess sällsynthet - EXTREMT SÄLLSYNT - RRR
En historiskt signifikant medalj i ett fanastiskt skick. Tekniskt ocirkulerad med fullt bevarad rödskimrande präglingsglans och endast lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna och obetydliga hanteringsmärken. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren inte ett enda exemplar i brons sålts. Medaljen i brons saknades även i samtliga större samlingar som sålts i modern tid. Bronsmedaljen saknades sålunda i friherre Bondes samling som såldes mellan 2008-2010 och saknades även i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel, dessutom saknades den i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Det här utbjudna exemplaret är det enda jag känner till enligt ovanstående statistiska källor. Åtsidan graverad av Georg Wilhelm Vestner och frånsidan av Philipp Heinrich Müller. Kvalitet 01-01/0, RRR, Brons, 28.7g, 44mm. Hildebrand 147a = Åtsida Hildebrand 188 och frånsida Hildebrand 147.


Åtsida
Konungens högervända lagerkransade bild samt omskriften: "CAROLVS XII D G REX SVECIAE" som översatt lyder: "Carl XII av guds nåde kung av Sverige". Under halsavskärningen V (Vestner).


Frånsida
Ett lejon ligger sovande på marken vid sidan av ett högt träd. I bakgrunden ses båtar på ett vatten, och i bakgrunden en turkisk moské vid foten av ett kalt berg. På himlen lyser en halvmåne mellan stjärnor och skingrade moln. I omskriften: "PER AMICA SILENTIA LVNAE" och i afskärningen: "OCVLIS DORMI : / TAT APERTIS." hela texten lyder översatt: "Under månens vänliga tystnad, den (Lejonet=Karl XII) sover med öppna ögon".