Karl XII och svenskarnas lysande seger över en mångdubbelt större rysk här vid Narva den 20 november 1700 av Carl Gustav Hartman - RRR i försilvrat tenn - Enda noterade exemplaret!

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Karl XII och svenskarnas lysande seger över en mångdubbelt större rysk här vid Narva den 20 november 1700.

Ryssland, Sachsen-Polen och Danmark förklarade samtidigt Sverige krig år 1700 och attackerade Sveriges gränser på tre fronter. Karl XII kastade sig ut i ett försvarskrig där det anfallande Danmark blev den första fienden att försvara sig mot. Fälttåget mot Danmark blev kort och framgångsrikt. I slutet av juli landsteg svenska trupper på Själland där de endast mötte svagt motstånd. Den danske kungen Fredrik IV insåg att det klokaste han kunde göra var att sluta fred.

Nu var det dags för Karl XII att ta itu med det ryska hotet och det av ryska trupper ockuperade Narva blev det andra målet. När konungen i november 1700 nådde fram till det belägrade Narva stod han inför en tre gånger så stark motståndare. Slaget som följde har gått till historien som en av de största svenska segrarna. Klockan två på eftermiddagen den 20 november gavs anfallsordern och med stridsropet ”Med Guds hjälp” och i skydd av eldgivning från artilleriet började svenskarna röra sig framåt. Soldaterna möttes av en intensiv eld från det ryska artilleriet. När det svenska infanteriet befann sig omkring 30 meter från ryssarna avfyrade de sina musköter. Effekten av eldchocken var fruktansvärd. Ögonvittnen berättar att de ryska soldaterna föll på samma sätt som gräs faller för en lie. Kraften i det svenska anfallet var så stark att försvararna inte kunde stå emot. Nu inleddes en upprullning av de ryska grupperingarna där mitten och högerflygeln krossades och den ryska befälhavaren de Croy såg ingen annan utväg än att kapitulera.

De svenska förlusterna uppgick till knappt 900 stupade och 1 200 sårade. Hur många ryssar som dödades i slaget är osäkert, men de ryska förlusterna brukar uppskattas till mellan 6 000 och 18 000 man. Detta slag har gått till historien som Karl XII stora triumf och hans segertåg skulle fortsätta fram till 1709 när slaget vid Poltava satte stopp för Sveriges stormaktstid. (Källa: Militär Historia)


Om medaljen och dess sällsynthet - RRR - Enda noterade exemplaret i min inventering!
En synnerligen intressant och historiskt signifikant medalj av största militärhistoriska intresse. Ett trevligt, välbevarat och vackert exemplar, endast med mindre märken av hantering. I min omfattande inventering av auktionsförsäljningar som sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet har inga noterade försäljningar registrerats. Detta exemplar är således det enda av mig kända på den privata marknaden. Medaljen torde således vara extremt sällsynt. Graverad av Carl Gustav Hartman. Försilvrat tenn. Kvalitet god 1+, RRR, 19,3 g, 37 mm, SKM 58c (Sveriges kungliga medaljer av R. Delzanno 2024), Hildebrand 40.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild iklädd harnesk, gravörens initialer, "C•G•H•" i harneskärmens avslutning. I omskriften: "CAROLVS•XII• D•G•REX•SVECIAE•"


Frånsida
Konungen till häst ridande över slagfätet, under hästen fallna ryska soldater, i avskärningen årtalet 1700. I omskriften: "SVPERANT•SVPERATA•FIDEM•" och i avskärningen: "DIE•20•NOVEMBRIS• / ANNO•1700•"