Karl XII - Riksdaler 1707 med peruk - Ett sällsynt och tilltalande typmynt

43 000 kr

Karl XII - Riksdaler 1707 med peruk - Ett sällsynt och tilltalande typmynt
Ett tilltalande och jämt och fint slitet exemplar av det sällsynta typmyntet med peruk. Fortfarande med en del bevarad glans i fält och kring bokstäver. Helt utan störande repor och skador, Ett mynt som passar in hos den kräsna samlaren. Dessutom är detta den första riksdalern som präglades under Karl XII:s regering. Med typmynt avses ett mynt med porträtt som endast präglats under ett år, vilket gör myntet extra eftersökt då alla som samlar typer behöver detta mynt till sin samling. SMB 1 (SM26), kvalitet ca 1+, 29.37g (såld)