Karl XII - Riksdaler 1718 av Hedlinger - Ettårstyp Kvalitet 1/1+, SMB 6

17 950 kr

Karl XII - Riksdaler 1718 av Hedlinger - Ettårstyp
Kvalitet 1/1+, SMB 6