Karl XII - Segern över danska & sachsiska trupper vid Gadebusch i Mecklenburg 9 december 1712 av Arvid Karlsteen och Bengt Westman - Extremt sällsynt Hybrid RRR

27 500 kr

Segern över danska & sachsiska trupper vid Gadebusch i Mecklenburg den 9 december 1712 - EXTREMT SÄLLSYNT - RRR
Medaljerna slagan i anledning av denna seger förekommer i några olika stampkombinationer. Detta exemplar har använt sig av en åtsidestamp av Arvid Karlsteen (Hildebrand 73) och en frånsidestamp av Bengt Westman (Hildebrand 163). Den senare är till denna anledning. Vid senare beställning har man antingen blandat ihop stamparna eller så har Westmans åtsidestamp varit så skadat att man istället valde Karlsteens. Samtliga medaljer, oavsett stampkombination eller metall, till denn anledning är mycket sällsynta och betingar höga internationella priser. 


Den senaste i silver som såldes var på Künkers auktion nummer 247, objektsnummer 5520 och klubbades för 4.200 Euro + köparprovision. Vilket motsvarade ca 50.000:- för 10 år sedan. Exemplaret som tidigare hade ingått i friherre Bondes samling såldes ursprungligen år 2008 och klubbades då för 2.800 Euro, en nätt ökning på 50 % på sex år. Det här utbjudna exemplaret i tenn är i motsvarande kvalitet som Bondes ex och är det av mig, enligt de vanliga statistiska källorna, det enda kända privatägda exemplaret. Men givetvis finns ett så kallat mörkertal och möjligtvis finns något exemplar i någon privatsamling som för mig är okänd. I vart fall vågar jag sätta RRR, dvs troligtvis max 5 exemplar i privat ägo. Tenn, Hildebrand 73)(163, 53.7g, 52mm, kvalitet god 01.

 

Åtsida

Konungens högervända bröstbild, utan peruk, iklädd manteldraperat harnesk, gravörens monogram  under bilden (som HK 73). I omskriften: "CAROLVS•XII• D•G•REX•SVECIAE•"


Frånsida
Solguden körande fyrspann över stenbockens tecken i zodiaken, årtalet 1712 nedtill. Ovanför Zodiaken: "LVSVS•ET•IVBILA•SVECIS•" I avskärningen: "DANI•ET•SAXONES•DEO• VLTORE• / A•STENBOKKIO•AD•GADEBVSCH• / SVB•SOLST•BRVM•A•1712• / VICTI•"