Karl XII - Svenska folkets välönskningar och förhoppningar följa hjältekonungen 1709 av Bengt Richter

5 950 kr

Karl XII - Svenska folkets välönskningar och förhoppningar följa hjältekonungen 1709
Ett vackert och tilltalande exemplar med fin lyster och endast mindre märken av hantering. Graverad av Bengt Richter. Hildebrand 144, kvalitet 1+/01, silver 7.46g, 26mm. Ex. Axel Clausen (Köpenhamn). SKM 220b (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno 2024).


Åtsida
Konungens högervända bild samt omskriften: "PIVS LIBERTATIS VINDEX", under bilden gravörens initial "R". Omskriften översatt lyder: "Frihetens fromme försvarare"


Frånsida
Herkules stående med lejonskinnet i ena handen och klubban i den andra. I omskriften: "LABOR ENVMERARE LABORES". I avskärningen gravörens namn: "Richter". Omskriften översatt lyder: "Det är mödosamt att räkna upp alla hans mödor."