Karl XII - Svenska folkets välönskningar och förhoppningar följa hjältekonungen av Bengt Westman 1708 - EXTREMT SÄLLSYNT - RRR - Möjligen Ex. Ehrensvärd 1910

37 500 kr

Svenska folkets välönskningar och förhoppningar följde hjältekonungen 1708. Året innan det ödesdigra slaget vid Poltava såg allt mycket bra ut för den framgångsrika svenska armén under den unge, djärve konungen som slagit världen med häpnad genom sin militära strategiska förmåga. Denna medalj präglades till minne av de rika framgångar som "hjältekonungen" skördade på slagfälten runt om i Europa. En stor, pampig tennmedalj i mycket vackert skick. Av denna utgåva har jag endast kännedom om en enda försäljning i silver, vilken ingick i friherre Bondes samling och en enda försäljning i tenn, vilken ingick i Ehrensvärds samling som såldes av Bukowskis 1910. Möjligen är detta exemplar identiskt med Ehrensvärds exemplar. Jag har inte noterat några exemplar i brons. Tenn, 72.2g, 60mm, Hildebrand 139, kvalitet 01, RRR, Graverad av Bengt Westman.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild, iklädd manteldraperat harnesk, under bilden gravörens namn: "OPVS•B•WESTMANNI•". I omskriften: "GLORIA• SVECORVM•".


Frånsida
Ett halvrest lejon lägger skyddande sina framtassar på en glob med Sveriges tre kronor avbildade, i avskärningen årtalet: "A•MDCCVIII•". I omskriften: "IMPAVIDVM•PECTVS•"