Karl XII - Tvinger Danmark till fred i Traventhal den 18 augusti 1700 av Engelhardt - MYCKET RAR

19 500 kr

Karl XII - Tvinger Danmark till fred i Traventhal den 18 augusti 1700 - MYCKET RAR
Efter Danmarks krigsförklaring anfaller Sverige i ett proaktivt försvarskrig och tvingar Danmark snabbt på knä. Fred sluts i Traventhal den 18 augusti 1700 och det allierade Holsteins rättigheter återställs. Danmark tvingas avge en försäkran om att ej understödja Sveriges övriga fiender i kriget. Nu kan så Karl XII äntligen undsätta Narva som anfallits av Ryssland. En historiskt synnerligen intressant medalj som inleder Sveriges externa försvarskrig efter det att Danmark, RYssland och Sachsen-Polen förklarat Sverige i krig. Medaljen är extremt sällsynt och inga noterade försäljningar finns i den stora internationella databasen Coin Archives Pro (som registrerat över 6500 auktionsförsäljningar sedan 2001). Silver, kvalitet 1+/01, bra bottenlyster men med en del obetydliga märken på fält och kanter. Hildebrand 35, 16.15g, 38mm, graverad av J.R. Engelhardt.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild iklädd manteldraperad harnesk, fortfarande avbildad med peruk som tidens mode föreskrev. I omskriften: "CAROLVŞ. XII. D. G. SVE. GOT. VAN. REX." Under axeln: 1700 och nedanför bilden gravörens initialer "IRE"


Frånsida 
Ett lejon går på norra delen af jordklotet. Överst strålar treenighetens sol mellan moln, i omskriften: "ARCTOUM FORTIS PRUDENTIA TEMPERAT ORBEM." Texten översatt lyder: "Den tappra klokheten regerar över Nordanland."