Karl XII - Tvinger Danmark till fred i Traventhal den 18 augusti 1700 av Engelhardt - MYCKET RAR - Ex. Bonde

19 500 kr

Karl XII - Tvinger Danmark till fred i Traventhal den 18 augusti 1700 - MYCKET RAR - Ex. Bonde
Efter Danmarks krigsförklaring anfaller Sverige i ett proaktivt försvarskrig och tvingar Danmark snabbt på knä. Fred sluts i Traventhal den 18 augusti 1700 och det allierade Holsteins rättigheter återställs. Danmark tvingas avge en försäkran om att ej understödja Sveriges övriga fiender i kriget. Nu kan så Karl XII äntligen undsätta Narva som anfallits av Ryssland. En historiskt synnerligen intressant medalj som inleder Sveriges externa försvarskrig efter det att Danmark, Ryssland och Sachsen-Polen förklarat Sverige i krig. Medaljen är extremt sällsynt och detta exemplar som ingått i friherre Bondes samling är den enda försäljningar finns i den stora internationella databasen Coin Archives Pro (som registrerat över 6500 auktionsförsäljningar sedan 2001). Silver, kvalitet 1+/01, bra bottenlyster men med en del obetydliga märken på fält och kanter. Hildebrand 35, 16.15g, 38mm, graverad av Johan Reinhard Engelhardt. Ex. friherre Bonde (2008:145:7334)


Åtsida
Konungens högervända bröstbild iklädd manteldraperad harnesk, fortfarande avbildad med peruk som tidens mode föreskrev. I omskriften: "CAROLVŞ. XII. D. G. SVE. GOT. VAN. REX." Under axeln: 1700 och nedanför bilden gravörens initialer "IRE"


Frånsida 
Ett lejon går på norra delen af jordklotet. Överst strålar treenighetens sol mellan moln, i omskriften: "ARCTOUM FORTIS PRUDENTIA TEMPERAT ORBEM." Texten översatt lyder: "Den tappra klokheten regerar över Nordanland."