Karl XII - Tvinger Danmark till fred i Traventhal den 18 augusti 1700 - MYCKET RAR - RR - Ex. samling Bonde

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Karl XII - Tvinger Danmark till fred i Traventhal den 18 augusti 1700 - MYCKET RAR - RR - Ex. samling Bonde
Efter Danmarks krigsförklaring anfaller Sverige i ett proaktivt försvarskrig och tvingar Danmark snabbt på knä. Fred sluts i Traventhal den 18 augusti 1700 och det allierade Holsteins rättigheter återställs. Danmark tvingas avge en försäkran om att ej understödja Sveriges övriga fiender i kriget. Nu kan så Karl XII äntligen undsätta Narva som anfallits av Ryssland. En historiskt synnerligen intressant medalj som inleder Sveriges externa försvarskrig efter det att Danmark, Ryssland och Sachsen-Polen förklarat Sverige i krig. Medaljen är extremt sällsynt och inga noterade försäljningar, utöver det här utbjudna, finns i den stora internationella databasen Coin Archives Pro (som registrerat över 6500 auktionsförsäljningar sedan 2001). Silver, kvalitet 1+, bra bottenlyster. Hildebrand 33, Stenström 129, 57.6g, 52mm, graverad av Arvid Karlsteen, Ex. friherre Bondes samling Künker & Nordlind i Osnabrück 2008:145:7336. RR


Åtsida
Konungens högervända bröstbild iklädd manteldraperat hrnesk och bärande peruk med långt utslaget hår i enlighet med tidens mode. I omskriften: "CAROLVS. XII. D. G. REX. SVECIAE." och under bilden gravörens monogram "AK"


Frånsida
En kvinna (Sverige) i krigsgudinnans dräkt med en uggla på hjälmen, stående, håller i högra handen en spjutstång, på vilken Danmarks och Slesvigs vapensköldar hänger; med vänstra handen håller hon sin trekrönta sköld skyddande över en knäböjande kvinna (Tönningen), som bär tornkrona och framräcker en fästningsplan. I omskriften: "TONNINGAM. TVENDO. FRIDERICOS CONCILIAT." och i avskärningen. "A. MDCC." Texten översatt lyder: "Genom att skydda Tönningen försonar han Fredrikarna mot varandra."