Karl XII utverkar fri religionsövning för protestanterna i Schlesien och skydd mot katolska prästerskapets ingrepp 1707 och 1708 - PRAKTEXEMPLAR - Mycket sällsynt

29 500 kr

Karl XII utverkar fri religionsövning för protestanterna i Schlesien och skydd mot katolska prästerskapets ingrepp 1707 och 1708
Ett tekniskt ocirkulerat praktexemplar med endast lätt kabinettsslitage på de översta punkterna och mindre märken efter hantering. En underbar originalton med underliggande skimrande präglingsglans. Mycket ovanlig medalj, speciellt i denna extrema kvalitet. Silver, 14.68g, 33mm, Hildebrand 120, kvalitet god 01. En historiskt intressant proveniens. Ex. Reichmann auktion den 15 juni 1926 (då såld för 25.50 kr)


Åtsida
Konungens högervända midjebild, hållande kommandostaven i högra handen. I omskriften: "CAROL•XII• D•G•REX SVEC•"


Frånsida
Ett lejon stående med främre tassarna på ett bord. I omskriften: "MONSTRANDO RESTITUIT  REM". Text på skylten: "INSTRUM / PACIS / VVESTPHAL". I avskärningen: "PLAUDITE SILESII / CIϽIϽCCVII"