Karl XII utverkar fri religionsutövning i Schlesien 1707 - Ex samling Crona 1937:484

3 950 kr

Karl XII utverkar fri religionsutövning i Schlesien 1707
Ett vackert exemplar med fin originalpatina med underliggande delvis bevarad blåguldskimrande präglingsglans. Ex samling Crona 1937:484. Hildebrand 121a, silver, kvalitet 1+/01, 2.47g, 17mm.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "CAROLVS XII DG REX SVEC".


Frånsida
En utsträckt hand ur ett moln håller den uppslagna bibeln på vars sidor står: "BIBLIA SACRA". I omskriften: "A DEO ET CAROLO" och under boken: "LIBERTAS", i avskärningen årtalet 1707. Hela texten översatt lyder: "Från Gud och Karl - friheten - Den heliga skrift."