Karl XIII - 1 Skilling 1815 - Vackert ocirkulerat exemplar med mycket röd präglingsglans

4 500 kr

Karl XIII - 1 Skilling 1815
Vackert ocirkulerat exemplar med mycket röd präglingsglans. Viss sedvanlig delvis svag utprägling och sk tumlingsmärken efter rengöringsprocessen av myntämnena som tumlades rena i en trumma inna präglingen. Ett intressant och pedagogiskt exempel av tillverkningsprocessen som sällan är omnämd i litteraturen. SMB 35, kvalitet 01/0