Karl XIII - 1/24 Riksdaler 1814 - Ett underbart ocirkulerat exemplar

3 500 kr

Karl XIII - 1/24 Riksdaler 1814 - Ett underbart ocirkulerat exemplar
Orört med full fräshör, sedvanligt något svagt utpräglad, kvalitet 01/0, SMB 21, 2.68g, 20.5mm