Karl XIII - 50-års jubileum som Praeses Illustris i Kungliga vetenskaps societeten i Uppsala 1815 av Carl Enhörning

6 950 kr

Karl XIII - 50-års jubileum som Praeses Illustris i Kungliga vetenskaps societeten i Uppsala 1815 av Carl Enhörning
En medalj med vackert motiv. På åtsidan avbildas den åldrige konungen med tilltagande flint och håret uppsatt i svans, Under bilden gravörens initialer "CE". På frånsidan ett växande lagerträd med omskriften: "PRIMUS AMOR PHOEBI", årtalet 1815 i avskärningen. Hildebrand 19, silver, 26.25g, 40mm, kvalitet 1+/01