Karl XIII - Dykeri och bärgningskompaniets belöningsmedalj 1814 av Carl Enhörning - Extremt sällsynt - RRR

14 950 kr

Dykeri och Bergnings Kompaniets Direktion - Belöningsmedalj 1814 - RRR
Ett Dykeri och Bärgningskompani erhöll den 22 december 1802 uteslutande privilegium på 25 år att besörja bärgning av skepp och gods. Upprepade klagomål över kompaniets förfarande gav anledning till förslag om ny reglering. Medan dessa förslag prövades fick kompaniet den 12 december 1827 förlängning på oktrojen tills vidare. Enligt kungligt brev av den 10 juni 1831 upphörde kompaniets befattning med bärgningsanstalter den 30 i samma månad. Direktionen erhöll 1814 Konungens  tillstånd att låta prägla och utdela denna belöningspenning.  


Om medaljen och dess sällsynthet
En extremt sällsynt belöningsmedalj där jag endast har kännedom om två försålda exemplar. Dels ett silverexemplar som såldes av Ulf Nordlind 2009 med objektsnummer 597 som hade ingått i friherre Bondes omfattande medaljsamling, dels det här utbjudna exemplaret i tenn som har ingått i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 797. Medaljen torde saknas i det stora flertalet samlingar och som sådan kan betraktas som en extrem raritet. RRR, Tenn, 22.6g, 39mm. Ex. Crona 1937:797, kvalitet 01. Graverad av Carl Enhörning.


Åtsida
En dykareklocka med Sveriges trekrönta sköld på sidan och under klockan ett gallrat bottenplan hängande i tre kejor samt omskriften: "DYKERI OCH BERGNINGS COMPAGNIET"


Frånsida
Text på tre rader: "FÖR TROGEN OCH NITISK TJENST" .