Karl XIII - Göta Kanal Bolags Direktion - RRR

9 950 kr

Karl XIII - Göta Kanal Bolags Direktion - RRR
Ett vackert ocirkulerat skick, med obetydligt kabinettsslitagae och mindre hanteringsmärken. En synnerligen sällsynt medalj där det här utbjudna i brons är det enda jag har kännedom om och ingick i Jarléns omfattande samling av belöningsmedaljer som såldes på Ahlströms auktion 2004:69:673, medaljen såldes tidigare på Ahlströms auktion 1981:24:1633 och klubbades då för 550:-. Bjarne skrev då att den var "mindre vanlig" i brons. Ja det håller jag verkligen med om! Medaljen saknades i Bondes omfattande medaljsamling och i silver känner jag till två exemplar, ett som såldes av Felix Schlessinger 1937 då Cronas fina medaljsamling såldes i Amsterdam och ytterligare ett exemplar som är sålt på MISAB 2018 i kv 1+ med kantskador och repor. Utan överdrift är detta en medalj som saknas i de flesta samlingar och som gått "under radarn" vad det gäller raritetsbeskrivning. Själv köpte jag denna helt nyligen där både "proveniensen" och raritetsbeskrivningen gått förlorad, men tack vare mitt omfattande bildarkiv och statistiska efterforskning kunde jag identifiera medaljen som Ex Jarlén. Signerad J. W. Brons, 32.83g, 42,8mm, kvalitet 01, Hildebrand 40.


Om Göta Kanal
Tanken att genom en kanal bereda segelfart genom landet mellan Östersjön och Nordsjön uppstod redan hos Biskop Brask. Under Karl XII börjades storartade arbeten på slussar vid Trollhättans vattenfall. Trollhätte kanal fullbordades dock först under åren 1793-1800. Planen till Göta kanal mellan Vänern och Östersjön uppgjordes redan 1767 av Daniel Thunberg, men det var Friherre (sedan Greve) Balzar Bogislaus von Platen förbehållet att få detta företag i gång och till nära fullbordan innan han den 6 december 1829 avled. Vid 1809 års riksdag beslöts arbetet och detta börjades följande år av ett bolag som den 11 April 1810 erhöll kungligt privilegium. 


Åtsida
Konungens högervända bröstbild med långt utsläppt hår samt omskriften: "CARL XIII SVERIGES GÖTHES OCH WENDI KONUNG". Under bröstkanten gravörens initialer: JW


Frånsida
Text på fyra rader: "FÖR WERKSAMT BITRÄDE TILL HAFVEN FÖRENING" och i avskärningen: " GIFVEN AF GÖTHA CANAL BOLAG".