Karl XIII - Konungen som Vetenskapsakademiens beskyddare (1809) av Mauritz Frumerie - SÄLLSYNT

7 500 kr

Karl XIII - Konungen som Vetenskapsakademiens beskyddare (1809) - SÄLLSYNT!
En mycket tilltalande minnespenning med vackert guldskimrande präglingsglans. Präglad på initiativ på Kungliga Myntverket 1810 av kungliga Vetenskapsakademien. En klart underskattad minnespenning som jag endast noterat det här utbjudna exemplaret i silver under de senaste ca 20 åren, ytterligare ett exemplar har jag noterat i brons. En mycket vacker 1+/01, 27.59g, 38mm, Hildebrand 11. Graverad av Mauritz Frumerie


Åtsida
Karl XIII:s högervända bild samt omskriften: "CAROLUS XIII REX SVECIAE" och under bilden gravörens namn.


Frånsida
En kvinna i antik dräkt symboliserande Kungliga Vetenskapsakademin sittande på en kub, omgiven av sinnebilder för lantbruket, industrin och vetenskapen i form av plog, cirkelmätare, hammare, astronomisk kikare. Framför kvinnan står konungen. och de båda samspråkar med varandra. Överst i bilden texten: "ITERUM TUA NUMINA POSCO" som översatt lyder: "Jag ber än en gång om ditt gudomliga beskydd". I avskärningen nederst texten: "PROTECTORI SUO AUG ACAD REG SCIENT", som översatt betyder: "Kungl. Vetenskapsakademien åt sin höge beskyddare".