Karl XIII - Till tjänare vid hovet för lång och trogen tjänst- MYCKET RAR HYBRID

9 950 kr

Karl XIII - Till tjänare vid hovet för lång och trogen tjänst- MYCKET RAR HYBRID
Belöningsmedalj i brons till tjänare vid kungliga hovet given i silver till Magdalena Hellström för 30-års trogen tjänst.


Om medaljen och dess sällsynthet - RRR
Ett praktexemplar i ocirkulerat skick med fullt bevarad och vackert röd-blå-guldskimrande präglingsglans, endast med helt obetydliga märken av hantering och helt lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast ett enda bronsexemplar noterats utöver det här utbjudna exemplaret. Medaljen saknades helt greve Bondes samling och i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel och även i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Det här utbjudna bronsexemplar är sålunda det andra av mig kända i den privata marknaden, enligt ovanstånde statistiska källor. Medaljen torde sålunda vara extremt sällsynt. Graverad av Carl Enhörning. Kvalitet 01/0, RRR, 10.29g, 31.09mm. Medaljen är präglad med åtsidestampen från kastmyntet till konungens begravning, medaljen är sålunda en hybridprägling med åtsidans stamp avsedd för mynt och frånsidans stamp för belöningsmedalj. En synnerligen intressant och extremt sällsynt prägling. Hildebrand 22 och frånsidan med Hildebrand 34.


Åtsida
Karl XIII:s högervända bild med långt utslaget hår, i omskriften: "CARL XIII SVERIGES OCH NORRIGES KONUNG"


Frånsida
Text på nio rader: "GIFVEN AF DROTTNING HEDV. EL. CHARLOTTA TILL MAGD. MELLSTRÖM FÖR 30 ÅRS TROGEN TJENST"