Karl XIII - Unionen mellan Sverige och Norge 1814 av Enhörning - MYCKET SÄLLSYNT - RR

7 950 kr

Sveriges och Norges förening den 20 oktober 1814.
I efterdyningarna av Napoleonkriget tvingades Danmark, vid fredsslutet i Kiel den 14 januari 1814, avträda Norge till Sverige. Kronprinsen Karl Johan hade uppnått sin ambition att inlämma Norge i det svenska riket, dvs bildandet av en union.
Norrmännen var dock av en helt annan uppfattning och ville istället vara självständiga och motsatte sig därför denna politiska uppgörelse och upprättade därför en ny norsk konstitution den 17 maj i Eidsvold. Denna dag har efter unionsupplösningen 1905 blivit officiellt erkänd som den norska nationaldagen, under 1800-talet förekom dock en hel del spontana nationella parader denna dag, vilket dock inte sågs med helt blida ögon från sveriges sida. Den danska ståthållaren i landet, Prins Christian Fredrik, utropades nu till Norges Konung. Istället för att erhålla Norge serverat på ett fat fick nu Sverige istället invadera Norge militärt. Den svenska armen gick över norska gränsen under senare delen av juli och angrep militära mål och den svenska flottan attackerade och erövrade Fredriksstad den 4 augusti. Efter den svenska segern i det korta kriget, vilket för övrigt också blev det sista kriget Sverige varit aktivt inblandad i, kallades alla de norska folkets representanter till Christiania (nuvarande Oslo). Vi detta möte den 10 oktober mottogs Prins Christians avsägelse av den norska kronan och den 20 oktober gick stortinget med på föreningen av båda rikena. Den 4 november antogs den mellan Sveriges utsända representanter och Stortinget överenskomna norska grundlagen och samma dag utropades Karl XIII till Norges Konung. Grundlagen stadfästades av kronprinsen Karl Johan i Christiania den 10 november då Stortingets ledamöter avlade trohetsed. Stortinget sände därefter en deputation till Stockholm för att personligen avge trohetseden direkt till Sveriges konung Karl XIII, vilket skedde i rikssalen den 14 december.


Om medaljen och dess sällsynthet - RR
Ett  vackert ocirkulerat exemplar med fullt bevarad och vackert skimrande präglingsglans, endast med mindre märken av hantering och helt obetydligt kabinettsslitage på de högsta partierna. Frånsidan med något ojämn patina. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast ett bronsexemplar av denna medaljen sålts, vilket ingick i greve Bondes samling. Ett silverexemplar såldes av Oslo Myntgalleri 2013. Medaljen saknades helt i både Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 och i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Det här utbjudna bronsexemplaret är sålunda det andra av mig kända i den privata marknaden enligt ovanstånde statistiska källor. Medaljen torde sålunda vara mycket sällsynt. Graverad år 1817 av Carl Enhörning. Brons. Kvalitet god 01, RR, 14.72g, 34.5mm, Hildebrand 18.


Åtsida

Konungens högervända bröstbild med långt, utslaget hår och mantel draperad över bröstet. Nedanför bilden gravörens initialer: "C. E.". I omskriften: "CAROLUS XIII REX SVECIAE ET NORVEGIAE".


Frånsida 
Text på sex rader: "NAT. 1748. LIBERTATE RESTITUTA PATRIAE SOLIUM OCCUPAVIT 1809. NORVEGIAE 1814", som översatt lyder: "Född 1748. Sedan friheten återställts, intog han fosterlandets tron 1809, Norges (tron) 1814". I vanlig ordning fylls medaljerna med propagandistiskt nonsens...