Karl XIII:s död i Stockholm den 5 februari och begravning i Riddarholmskyrkan den 20 mars 1818 av Mauritz Frumerie - Ett vackert exemplar

12 500 kr

Konungens död i Stockholm den 5 februari och begravning i Riddarholmskyrkan den 20 mars 1818 av Mauritz Frumerie
Konungen som länge hade lidit av ett försvagat tillstånd, insjuknade kraftigt den 27 januari och avled en vecka senare vid en ålder av 70 år. Likpredikan hölls av biskopen i Linköping Carl von Rosenstein och jordfästningen förrättades av ärkebiskopen Jakob Axel Lindblom. Sorgemarchen vid begravningen var komponerad av kronprinsen Oskar (Karl XIV Johans son).


Om medaljen och dess sällsynthet
En stor och pampig medalj i ett osedvanligt vackert skick med obetydligt slitage och med full präglingsglans bevarad och endast obetydliga hanteringsmärken. Medaljen är inte på något vis att betrakta som en sällsynthet, tvärtom är detta en av de mer frekvent förekommande medaljerna från 1800-talet och jag har noterat 14 försäljningar under de senaste ca 20 åren. Detta är en medalj som väl lämpar sig för att starta en "typsamling" över regenter. Graverad av av Mauritz Frumerie. Silver, kvalitet ca 01, 52.04g, 55mm, Hildebrand 24.


Åtsida
Konungens högervända bröstbilden med långt, utslaget hår och med mantel draperad över bröstet. Nedanför gravörens namn: "M. FRUMERIE". I omskriften: "CAROLUS XIII REX SVECIAE ET NORVEGIAE".


Frånsida
En gravård, på vars fotsten sitta två sörjande nakna små barn med omvända, slocknande facklor. Mellan dem ligger framför altarfoten frimurareverktyg (murslev, klubba, vattenpass, cirkelmätare, vinkelhake). Ovanför gravvården texten: "A ETERNUS TAMEN" och i avskärningen: "PROTECTORI ET PER XLV ANN. SUPR. MAG. L. FR. MUR. SVECI MDCCCXVIII", som allt översatt lyder:Han lever likväl i evighet - De svenska frimurarnaår 1818 åt sin beskyddare och stormästare under 45 år".