Karl XII:s avtåg med svenska hären ur Sachsen den 23 augusti 1707 - Präglad i 1/2 riksdalers vikt

12 500 kr

Karl XII:s avtåg med svenska hären ur Sachsen den 23 augusti 1707 - Präglad i 1/2 riksdalers vikt
Silver, 14.25g, 33mm, kvalitet god 1++ med fin lyster, Hildebrand 115, sällsynt


Åtsida
Konungens högervända midjebild, hållande kommandostaven i högra handen. I omskriften: "CAROL•XII• D•G•REX SVEC•"


Frånsida
Text på tio rader: " VENIT SEPT 1706 / GEDENCKE / SACHSEN LAND, / DAS CAROL / WAR GESAND, / DICH WIEDER / BRINGEN ZU DER RUH / DAFÜR DANCK GOTT / UND IHM DAZU / ABӰT SEPT 1707". Texten kan översättas till: "Han kom i september 1706, Kom ihåg Sachsenlandet, som Karl skickades till, Att återställa dig till fred, för detta tacka Gud och honom, Från och med september 1707"