Karl XII:s död under belägringen av Fredriksstens fästning vid Fredrikshall i Norge den 30 november 1718 av Christian Wermuth

15 000 kr

Karl XII:s död under belägringen av Fredriksstens fästning vid Fredrikshall i Norge den 30 november 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 februari 1719
På det höga berget ovanför Fredrikshall ligga tre skilda fästen, Gyldenlöwe, som svenskarna redan hade intagit, Fredrikssten och Overbjerg. Konungen låg på knä på ett uppkastadt bröstvärn, med huvudet och armarna över dess kant, betraktande sina arbetare i löpgravarna framför Fredrikssten, då han träffades av en kula som gick tvärt genom huvudet. Allt sedan Karl XII:s död har det spekulerats i om han mördades av sina egna eller om det var en fientlig norsk kula som träffade konungens huvud. Efter Karl XII:s död bröt den svenska armen upp och återvände med det kungliga liket till Sverige Två hundra man av konungens livgarde kommenderades att bära liket till Uddevalla, där det balsamerades. Härifrån gick sorgetåget den 7 janyuari 1719 och ankom den 27 till Carlberg. Den 26 februari förrättades jordfästningen i Riddarholmskyrkan i Stockholm av ärkebiskop Mathias Steuchius. Sveriges stormaktstid var nu slut och statskassan tömd i och med den sista krigarkonungens död.


Om medaljen och dess sällsynthet - Ex samling Crona 1937:538
Ett vackert och tilltalande exemplar med underbar originalpatina och delvis bevarad guldskimrande präglingsglans.  En historiskt signifikant krigsmedalj som samtidigt minner om krigarkonungens död. Medaljen är sällsynt och utöver det här utbjudna exemplaret har jag noterat fyra försäljningar i den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade). Graverad av Christian Wermuth i Gotha. Silver, kvalitet ca 1+/01, 14.29g, 32mm, Hildebrand 221. Mycket sällsynt. Medaljen ingick i storsamlaren Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 538.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "CAROL. XII. D. G. REX. ŚVEC". Under bilden: "NAT. 24. IUN. 1682. OB. 11. DEC. 1718:". Under armen gravörens initial: "W". Hela texten översatt lyder: "Karl XII, med Guds nåde Sveriges konung. - Född den 24 juni 1682 dog han den 11 december 1718."


Frånsida
Text inom lagerkrans: "SO LANG DIE WELT BESTEHT SEIN NAHME NICHT VERGEHT". Hela texten översatt: "Så länge världen består, glöms hans namn inte bort."