Karl XII:s död 1718 - Praktfull medalj av Johann Carl Hedlinger

9 950 kr

Karl XII:s död 1718
En vacker medalj i tekniskt ocirkulerat skick med full präglingsglans och endast obetydliga hanteringsmärken, graverad av sin tids främste mynt- och medaljgravör Johann Carl Hedlinger. Präglad med skadad stamp. Brons, kvalitet god 01, 63.48g, 51.5mm, Hildebrand 197. Sällsynt i brons.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "CAROL. XII. D. G. R. SVEC. OCCVB. D. 30 NOV. A. 1718" och under bilden gravörens namn: "Hedl".


Frånsida
Ett upprest lejon söndersliter med tänderna och tassarna ett rep i vilken det varit fängslat. I omskriften: "INDOCILIS PATI" och i avskärningen: "IN PERPET. MEMOR. MAGNANIMI", hela texten översatt lyder: "Han kunde inte lära sig att fördraga tvång - Till evig åminnelse av den ädelmodige".


Jag erbjuder även upp till 24-månaders räntefri delbetalning, kontakta mig för mer information!