Karl XII:s död under belägringen av Fredriksstens fästning vid Fredrikshall i Norge den 30 november 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 februari 1719 av Wermuth - SÄLLSYNT

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Karl XII:s död under belägringen av Fredriksstens fästning vid Fredrikshall i Norge den 30 november 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 februari 1719 (Redan såld)
På det höga berget ovanför Fredrikshall ligga tre skilda fästen, Gyldenlöwe, som svenskarna redan hade intagit, Fredrikssten och Overbjerg. Konungen låg på knä på ett uppkastadt bröstvärn, med huvudet och armarna över dess kant, betraktande sina arbetare i löpgravarna framför Fredrikssten, då han träffades av en kula som gick tvärt genom huvudet. Allt sedan Karl XII:s död har det spekulerats i om han mördades av sina egna eller om det var en fientlig norsk kula som träffade konungens huvud. Efter Karl XII:s död bröt den svenska armen upp och återvände med det kungliga liket till Sverige Två hundra man av konungens livgarde kommenderades att bära liket till Uddevalla, där det balsamerades. Härifrån gick sorgetåget den 7 janyuari 1719 och ankom den 27 till Carlberg. Den 26 februari förrättades jordfästningen i Riddarholmskyrkan i Stockholm av ärkebiskop Mathias Steuchius. Sveriges stormaktstid var nu slut och statskassan tömd i och med den sista krigarkonungens död.


Ett vackert och tilltalande exemplar av en historiskt signifikant krigsmedalj som samtidigt minner om krigarkonungens död. Medaljen är sällsynt och utöver det här utbjudna exemplaret har jag noterat fyra försäljningar i den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade). Som prisjämförelse såldes ett exemplar av Auktionshaus H.D. Rauch i Österrike i snarlik kvalitet 2010 för 1200 Euro + provision (ca 15.000:-). Graverad av Christian Wermuth. Silver, kvalitet 1+/01+, 29.23g, 43.99mm, Hildebrand 215. RAR


Åtsida
Konungens högervända byst ovanpå en fotställning ställd på en kolonnmmed konungens monogram. Vid foten ligger ett lejon och i bakgrunden ses Fredrikshall och fästningen Fredriksten. På marken gravörens initial W. I omskriften: "ET SIMILIS EFFECTUS LEONI IN
OPERIBUS SUIS ET TANQUAM IUVENIS LEO RUGIENS IN VENATIONEM. AnnO 1718 Die 11 DECembris. - FRIEDRICH HALL", som översatt lyder: "Han blev lik ett lejon i sina bedrifter, lik ett ungt lejon, som rytande går på jakt, år 1718, den 11 december. - Fredrikshald".


Frånsida
Ett stegrande lejon med rest svärd i ena handen och i andra en liten handsköld, pilar flyger från alla håll mot lejonet. I bakgrunden ses löpgravar, artilleripjäser mellan skanskorgar och den bombarderade färstningen. I omskriften: "STAT MORIENS TERRETQUE
INTERRITUS HOSTES" som översatt lyder: "Döende står han upprätt och, själv oförskräckt, injagar han skräck i sina fiender".